Język angielski

Zajęcia języka angielskiego w naszym przedszkolu mają formę zabawy, dzięki czemu nauka staje się przyjemnością. Dzieci odgrywają krótkie scenki, w których ćwiczą poznawane słownictwo i struktury językowe. Podczas ćwiczeń wykorzystywane są rekwizyty i formy plastyczne.


Spotkania prowadzone są przez wykwalifikowanego lektora w oparciu o autorski program nauczania, zgodny z ministerialną podstawą programową. Lektor języka angielskiego współpracuje z native speaker'em, który cyklicznie prowadzi spotkania dla najstarszych grup (4 i 5-latków) wdrażając dzieci do kontaktu z "żywym" językiem stosowanym w codziennych sytuacjach. Dzieci mają możliwość"zanurzenia" się w języku obcym, co jest najlepszą formą obcowania i przyswajania języka.


Dzieci podczas odgrywania scenek przyswajają słowa i zwroty potrzebne w życiu codziennym, rodzinnym i towarzyskim. Uczą się prosić, dziękować, nazywać, opisywać przedmioty w najbliższym otoczeniu, wyrażać uczucia i potrzeby. Nauka odbywa się poprzez naukę wierszyków, piosenek, wyliczanek, zabawy ruchowe, plastyczne, manualne, muzyczne oraz dramę. Dzieci prezentują swoje umiejętności w specjalnie przygotowanych przedstawieniach, których tematyka dotyczy ważnego święta. Po czterech latach zabawy z językiem angielskim dziecko potrafi się przedstawić, powiedzieć, gdzie mieszka, co preferuje, czego nie lubi, potrafi opisać otaczający go świat (ludzi, zwierzęta, rośliny i przedmioty) i opisać swój stosunek do niego.


Nasi  lektorzy  kładą również szczególny nacisk na zindywidualizowany tryb nauki i obserwację postępów dzieci.


W Przedszkolu "Wyspa Malucha" prowadzimy również nowatorskie formy pracy z językiem angielskim: "Warsztaty teatralne z elementami języka angielskiego", "Warsztaty plastyczne z elementami języka angielskiego" i "Warsztaty kulinarne z elementami języka angielskiego".

Warsztaty teatralne z elementami języka angielskiego:
Dzieci obcujące z teatrem rozwijają w sobie wrażliwość na innych ludzi, są świadome możliwości swojego ciała, głosu, nabierają odwagi i pewności siebie. Są twórcze, kreatywne. Rozwijając indywidualność, jednocześnie uczą się bycia w grupie, pracy zespołowej. Na zajęciach dzieci uczą się właściwej dykcji, prezentacji scenicznej i nabywają umiejętności recytatorskich oraz przygotowują przedstawienia okolicznościowe.


Warsztaty plastyczne z elementami języka angielskiego:
Poprzez zabawę ze sztuką wprowadzane zostają słownictwo oraz zwroty angielskie. Warsztaty te mają na celu uwrażliwić młodego artystę na podstawowe malarskie środki wyrazu, takie jak kolor, forma, faktura, kompozycja. W swobodzie twórczego działania dzieci odkryją, że udana praca plastyczna to taka, przy której powstaniu wszyscy czerpią satysfakcję ze wspólnej zabawy.


Warsztaty kulinarne z elementami języka angielskiego:
Dzieci dużo chętniej i łatwiej uczą się poprzez działanie: Powiedz mi a zapomnę, pokaż a zapamiętam, pozwól zrobić a zrozumiem (Konfucjusz). Jak lepiej nauczyć się zwrotów i słówek dotyczących np. jedzenia , jak nie podczas gotowania. A dobrych manier... przy degustacji. I to wszystko po angielsku. A ile jeszcze przed nami?!!!

Zajęcia j. angielskiego prowadzone są wg programu "Mother Goose Time" - TO PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANY PROGRAM WRAZ Z POMOCAMI DYDAKTYCZNYMI dla dzieci w wieku przedszkolnym. Program może być wykorzystywany jako program wiodący, lub jako uzupełnienie autorskiego programu przedszkola. Program tworzony jest przez ekspertów z dziedziny edukacji przedszkolnej w Stanach Zjednoczonych od 25 lat ( psychologowie, pedagodzy, nauczyciele , artyści muzycy i plastycy). Program ten spełnia wymagania NAEYC ( amerykański odpowiednik MEN).