Organizacja żłobka

  1. Żłobek funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerwy w czasie wakacji ( 2 tygodnie) ustalonej przez organ założycielski TWP OR w Szczecinie.
  2. W żłobku działa 1 grupa dziecięca. Liczba dzieci w grupie nie  przekracza 16 przy dwóch opiekunkach dziecięcych 
  3. Przedszkole może utworzyć dodatkową grupę żłobkową zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska lokalnego i możliwościami lokalowymi placówki.
  4. Szczegółową organizację opieki i wychowania w żłobku określa statut żłobka, opracowany przez dyrektora żłobka i zatwierdzony przez TWP.
  5. Żłobek działa na zasadzie powszechnej dostępności.
  6. Podstawową jednostką organizacyjną żłobka jest grupa złożona z dzieci w tym samym lub zbliżonym wieku.
  7. Do żłobka mogą być  przyjmowane dzieci w wieku od 1,5 do 2,5 lat.  ( szczegółowy regulamin rekrutacji w zakładce rekrutacja )